Tumblelog by Soup.io
 • ro
 • outofmyhead
 • pulczynski
 • weakchick
 • rekinna
 • mrchwslr
 • Thegleek
 • psi
 • kalach
 • totento
 • truskawkowo
 • nefretete23
 • matwin
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapoppyseed poppyseed
2302 9964
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
3247 6504 500

christophermfowler:

West Lafayette, IN 2016

Reposted fromthetemple thetemple viagreywolf greywolf
      I'M GOING TO REBLOG THIS FOREVER AND EVER
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viagreywolf greywolf

March 20 2018

Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś.
— Michael Jordan
Reposted fromaggape aggape viapoppyseed poppyseed
Bywa, że widzisz człowieka i wiesz, że to ten, którego szukałaś całe życie.
A jego to wali, gdyż idzie po chleb.
2144 fbd0 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
2064 3cbf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
2135 e377 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
1484 4fcd 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
Going to the Sun Road • Glacier National Park • Montana
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaveritas1 veritas1
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf vialexxie lexxie
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viagreywolf greywolf
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagreywolf greywolf
5446 9a8b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagreywolf greywolf
5283 6fc2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl