Tumblelog by Soup.io
 • ro
 • outofmyhead
 • pulczynski
 • weakchick
 • rekinna
 • mrchwslr
 • Thegleek
 • psi
 • kalach
 • totento
 • truskawkowo
 • nefretete23
 • matwin
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viakhal khal
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

August 18 2017

4257 8efd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
3381 f344
Reposted fromhalucine halucine viaamelinowa amelinowa
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viascorpix scorpix
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viaOkruszek Okruszek
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
4284 6bab
Reposted fromprzemeksic przemeksic viascorpix scorpix
4848 49c5
Reposted fromsunlight sunlight viascorpix scorpix
4792 6789 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaOkruszek Okruszek
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
8750 4738 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viascorpix scorpix
Reposted fromnosiemka nosiemka viascorpix scorpix
4189 2dfe 500
Reposted fromtfu tfu viaovtza ovtza

August 17 2017

1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmere Amere
6178 4e9e
Reposted fromsosna sosna viaqbshtall qbshtall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl